Kontakt

Katarzyna Wałdoch Stage Production
ul. Człuchowska 21/4
89-600 Chojnice
woj. pomorskie
NIP 5551459837
REGON: 220761852

pieczec

KONTAKTY:

Promocja i informacje dotyczące organizowanych wydarzeń, zamówienia biletów grupowych, spektakle wyjazdowe Teatru Palladium:

Katarzyna Wojtas
Kierownik Promocji Firmy/ Event Manager
katarzyna.wojtas@stageproduction.pl
teatr@teatrpalladium.com


REZERWACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW:

Prośbę o dokonanie rezerwacji prosimy wysyłać drogą mailową. Otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem. Płatności należy dokonywać na niżej podane dane. Na wpłatę czekamy 7 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia rezerwacji.

Katarzyna Wałdoch Stage Production
Człuchowska 21/4
89-600 Chojnice
Bank Millenium: 80 1160 2202 0000 0001 3616 8546
W tytule przelewu należy wpisać nazwę wydarzenia.


REGULAMIN STAGE PRODUCTION

 1. Prawo do udziału w wydarzeniu maja tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. W przypadku naruszenia biletu, lub jego zabezpieczeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwestionowania ważności biletu.
 3. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad i zaleceń organizatora oraz odpowiedniego zachowywania się na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
 4. Organizator ma prawo wyprosić z terenu obiektu osoby zachowujące się agresywnie, zakłócające porządek, łamiące regulamin obowiązujący na terenie obiektu, oraz zagrażające innym osobom. Bilety zakupione przez te osoby nie podlegają zwrotom.
 5. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane sa do przestrzegania zakazu wnoszenia alkoholu, żywności, niebezpiecznych przedmiotów, urządzeń rejestrujących (kamery, aparaty fotograficzne) – chyba, że regulamin organizatora wskazuje inaczej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Organizator ze względu na uzasadnione warunki techniczne obiektu, w którym organizowana jest impreza lub inne nieprzewidziane zmiany wynikające z organizacji imprezy ma prawo w trakcie prowadzonej sprzedaży do zmiany ustawienia planu widowni oraz odpowiadającej jej numeracji. W tym przypadku poprzez współpracujące z nim portale biletowe ma obowiązek poinformować o tym fakcie klientów oraz zaproponować im bilety w tej samej strefie cenowej lub po braku akceptacji ze strony klienta zwrócić mu 100 % wartości zakupionych biletów.
 8. W przypadku imprez plenerowych, organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki atmosferyczne i niedogodności z tym związane.
 9. Uprasza się osoby kupujące bilety do składania przemyślanych zamówień, gdyż zwroty i zamiany biletów nie są możliwe. Wyjątkami są sytuacje, kiedy wydarzenie zostało odwołane, bądź nastąpiła zmiana terminu.
 10. W przypadku zwrotów zwracane są jedynie koszty nominalne biletów, bez kosztów obsługi. W celu realizacji zwrotu należy kontaktować się z punktem, w którym bilety zostały zakupione.
 11. Informacje o wydarzeniach i dane kontaktowe dostępne sa na stronie organizatora www.stageproduction.pl

 

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon kontaktowy *

Treść wiadomości