Kontakt

KONTAKTY:

Biuro: biuro@stageproduction.pl

-> Promocja i informacje dotyczące organizowanych wydarzeń, zamówienia biletów grupowych, spektakle wyjazdowe Teatru Palladium:

Katarzyna Wojtas
katarzyna.wojtas@stageproduction.pl
teatr@teatrpalladium.com

-> Social Media

Magdalena Wałdoch
magdalena.waldoch@stageproduction.pl


REZERWACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW:

Prośbę o dokonanie rezerwacji prosimy wysyłać drogą mailową. Otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem. Płatności należy dokonywać na niżej podane dane. Na wpłatę czekamy 7 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia rezerwacji.


REGULAMIN WYDARZEŃ STAGE PRODUCTION

 1. Prawo do udziału w wydarzeniu mają tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. W przypadku naruszenia biletu, lub jego zabezpieczeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwestionowania ważności biletu.
 3. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad i zaleceń organizatora oraz odpowiedniego zachowywania się na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
 4. Organizator ma prawo wyprosić z terenu obiektu osoby zachowujące się agresywnie, zakłócające porządek, łamiące regulamin obowiązujący na terenie obiektu, oraz zagrażające innym osobom. Bilety zakupione przez te osoby nie podlegają zwrotom.
 5. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania zakazu wnoszenia alkoholu, żywności, niebezpiecznych przedmiotów, urządzeń rejestrujących (kamery, aparaty fotograficzne) – chyba, że regulamin organizatora wskazuje inaczej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Organizator ze względu na uzasadnione warunki techniczne obiektu, w którym organizowana jest impreza lub inne nieprzewidziane zmiany wynikające z organizacji imprezy ma prawo w trakcie prowadzonej sprzedaży do zmiany ustawienia planu widowni oraz odpowiadającej jej numeracji. W tym przypadku poprzez współpracujące z nim portale biletowe ma obowiązek poinformować o tym fakcie klientów oraz zaproponować im bilety w tej samej strefie cenowej lub po braku akceptacji ze strony klienta zwrócić mu 100 % wartości zakupionych biletów.
 8. W przypadku imprez plenerowych, organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki atmosferyczne i niedogodności z tym związane.
 9. Uprasza się osoby kupujące bilety do składania przemyślanych zamówień, gdyż zwroty i zamiany biletów nie są możliwe. Wyjątkami są sytuacje, kiedy wydarzenie zostało odwołane, bądź nastąpiła zmiana terminu.
 10. W przypadku zwrotów zwracane są jedynie koszty nominalne biletów, bez kosztów obsługi. W celu realizacji zwrotu należy kontaktować się z punktem, w którym bilety zostały zakupione.
 11. Informacje o wydarzeniach i dane kontaktowe dostępne są na stronie organizatora www.stageproduction.pl

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS – COV-2

 1. Wstęp na wydarzenie możliwy wyłącznie w maseczce ochronnej lub przyłbicy.
 2. Uczestnik powinien we własnym zakresie wyposażyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, płyn/żel do dezynfekcji rąk)
 3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, lub wcześniej drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, oraz nie przebywa na kwarantannie, lub nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu tym wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora, przez okres 14 dni od zakończenia imprezy, oraz umożliwia Organizatorowi udostępnienie swoich danych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym wydarzenia.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego przestrzegania zasad logistyki i bezpieczeństwa obowiązującego na terenie wydarzenia oraz stosowania się do wszelkich uwag i wytycznych Organizatora oraz osób dbających o bezpieczeństwo przed, w trakcie i po wydarzeniu.
 5. Uczestników uprasza się o zachowanie bezpiecznej odległości 2 m w kolejce.
 6. Uczestnik powinien bezwzględnie stosować się do wytycznych związanych z epidemią wirusa Sars-CoV- 2 w Polsce, które zawarte zostały w regulaminie i są dostępne na stronie Organizatora.
 7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 

 

Informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon kontaktowy *

Treść wiadomości